forskrifter

FORSKRIFT

Portal IdeelleJobben.no

 

 

§ 1.

GENERELLE BESTEMMELSER

 

 1. Disse forskriftene angir reglene for tilgang og bruk av tjenester levert elektronisk via portalen IdeelleJobben.no.

 2. Brukes i regelverket skal forstås som følger:

a)       Portal - Portal PracaIdealna .com nettsted som er tilgjengelig på følgende URL: http: // www Ideellejobben.no..

b)       Tjenesteleverandøren - føreren og eieren av portalen, ellerAvatrust Sp. z o.o. z oo med hovedkontor på Krakow med en aksjekapital på PLN 5000 betalt i sin helhet.

c)        Bruker - enhver fysisk person som bruker vanlig tilgjengelige ressurser Se thallium.

d)       Klienten eller klient - En naturlig person, en juridisk person eller enhet uten juridisk personlighet og bruk av innhold og tjenester tilgjengelig på portalen.

 

§ 2.

Type og omfang av TJENESTER

 

 1. Tjenesteleverandøren gir tjenester ved hjelp av Portal, som er avhengige av tilgjengeligheten av Service Provider oversatt til norsk CV (curriculum vitae) av potensielle arbeidstakere fra polske og jobbsøkere i Norge, for å gjøre dem tilgjengelig for arbeidsgivere som søker medarbeidere i Norge.

 2. Tjenestene nevnt ovenfor, utvide henhold til følgende trinn:

a)            Kunden påtar seg din individuelle konto på portalen ved å fylle ut dette skjemaet for å være,

b)            Client Portal gir en katalog oversatt til norske CVene til potensielle ansatte.

 1. Rozszerzo å justere hver av de som er beskrevet i avsnittet ovenfor etapper ligger senere i denne forordning.

 2. Alt innhold som plasseres på Portal utgjør ikke et tilbud i henhold til Art. 66 av Code sivil.

 

§ 3.

TJENESTER utenfor omfanget av forretningsportal

 

 1. Tjenesteleverandøren er ikke representativt, advokat, representant, agent, nestleder direkte eller indirekte, underleverandør eller ansatt av tjenesten. I tillegg vil Service Provider fungerer, eller på vegne av, eller til fordel for noen klient.

 2. C zynności Tjenesteytere er ikke rekruttering, HR consulting eller profesjonelt byrå som er nevnt i lov av 20. april 2004. På ansettelse forfremmelse og arbeidsmarkedsinstitusjoner (Dz. Lovene i 2004., nr 99, stk. 10 01, som endret.).

 3. I tvilstilfeller er det Service Provider ikke, og blir ikke en part i noen arbeidsavtale med deltakelse av tjenesten.

 4. Enhver avtale om mulig ansettelse av Tjenesten skal utføres utenfor portalen og uten deltakelse av tjenesteleverandøren. Rolle Service Provider reduseres bare å gi katalog oversatt til norsk CV.

 

§ 4.

STATUS FOR BRUKERE

 

 1. Avhengig av interesse for en bestemt tjeneste Bruker Portal kan også contrived tjenesten.

 2. Kunden gjør at aksept av disse vilkårene og den tilhørende Policy Sikkerhets ved å registrere deg på nettsiden under fyllingen for dette formålet skjemaet.

 3. Kunden har plikt til å gi reelle data og informasjon til fordel for hans tjenester Portal. Konsekvensene av feiltolkning eller fortielse av de virkelige data og gi data ikke på klienten eller noen annen person, godtar Client fullt ansvar for tredjeparter og tjenesteleverandør.

 4. En bruker plikter å holde seg oppdatert sine data, hvis slike data bare gi Service Provider.

 5. Med akazane er bestemmelsen av Kunden av innhold som er ulovlig.

 6. Mottaker kan bare være en voksen person med full rettslig handleevne. I tilfelle at en potensiell arbeidsgiver har til å være en juridisk person eller enhet uten juridisk person portal konto satt opp for dette formålet kan individuelt representant fullmakt til å representere dette foretaket.

 

§ 5.

Kontrakt tjenester

 

 1. En bruker som er interessert i å bruke tjenestene til Portal, må du sette opp din personlige konto på portalen.

 2. Opprette en konto ved å fylle ut og sende inn til den spesielle formen Portal tilgjengelig innenfor nettstedet http: // www. Ideellejobben.no.

 3. Påmeldingsskjemaet må være ferdig i minst følgende opplysninger:

a)       e-post,

b)       valgt av brukerpassordet,

c)        Navnet på selskapet,

d)       navn på personen som har fullmakt til å representere selskapet,

e)       adressen til selskapet,

f)         telefonselskaper,

g)       identifikasjonsnummer.

 1. Leverandøren skal utføre førstegangsverifikasjon sendte registreringsskjemaet, og deretter:

a)       hvis skjemaet er fylt ut er riktig en konto for tjenesten, og melding om dette er sendt til påmeldingsskjema gitt i e-post-adresse (verifisering positiv).

b)       i tilfelle av feilaktig utfylte skjemaet til kundekonto er ikke satt opp, og melding om dette er sendt til påmeldingsskjema gitt i e-post adresse verifisering (negativ); Brukeren har muligheten til å re-fylle ut registreringsskjemaet, som starter fra begynnelsen av bekreftelsesprosessen,

 1. Leverandøren skal ta en avgjørelse på det positive eller negative verifisering av påmeldingsskjema etter eget forgodtbefinnende. Unnlatelse av å gjøre en positiv bekreftelse ikke gir opphav til brukeren for eventuelle krav.

 

§ 6.

BRUK AV PORTAL RESSURSER

 

 1. Ved positiv førstegangsverifikasjon er dannet på Portal konto for tjenesten, der det kan logge inn gjennom riktig passord under registreringsprosessen.

 2. Passord Client siden introduksjonen til systemet er kryptert, og lyden er ikke tilgjengelig eller tjenesteleverandøren eller en tredjepart.

 3. Kunden etter å ha logget inn på din konto på portalen har evnen til å bla gjennom delte hans CV katalogen potensielle ansatte fra ulike bransjer.

 4. Noen mer vidtrekkende konsekvenser av kontakter med potensielle ansatte tar selv Client bruke kontaktinformasjonen gitt til ham av arbeiderne selv.

 

§ 7.

Kundekonto

 

 1. Klientkontoen er opprettet på ubestemt tid.

 2. Holde Kunden konto er helt gratis.

 3. Klientkonto sletting kan skje bare gjennom sin direkte kontakt med tjenesteleverandøren av e-post til: info@pracaidealna.pl

 

§ 8.

ANSVAR FOR SERVICE LEVERANDØR

 

 1. Leverandøren skal være ansvarlig overfor noen Bruker for manglende eller feil utførelse av e e tjeneste levert

 2. Tjenesteleverandøren skal ikke holdes ansvarlig for hendelsen og eventuelle skader som følge av:

a)       Brukermanglende overholdelse av de tekniske krav som er nødvendige for å bruker Portal;

b)       manglende evne til å få tilgang til portalen, som oppstår på grunn uavhengig av Service Provider;

c)        force majeure, krigshandlinger, terrorangrep, brann, oversvømmelse server, hacket, feil grunner tilskrives en ccess leverandører, nettleverandører, og warii maskinvare eller programvare, feil på serveren,

d)       årsaker til der folk tredje (telekommunikasjon tjenesteleverandører, hosting, bank, post, budtjeneste, post, registrering og registrerte domener og andre relaterte tjenester og operatør av betalingssystemet);

e)       uautorisert bruk av tjenesten av deg eller noen annen person;

f)         skadelig eller krenkende handling eller unnlatelse av en hvilken som helst Bruker Internett;

g)       avvisning av den utgående e-post for post andre enn servere Tjenesteleverandører, for eksempel. Av handlingen av filteret, blokkerer eller svikt i systemer;

 1. Leverandør er ikke ansvarlig for utpeking av hans e-post eller e-post Brukere som spam e-postleverandøren for bruk av brukeren.

 2. Tjenesteyter har rett til en pause i funksjon av Portal teknologi. Omtrent Denne pausen varsle brukere ved forrige melding på Portal, med mindre nødvendighet denne pausen er plutselig eller uventet.

 3. Tjenesteyter har rett til å midlertidig begrense funksjonaliteten av tjenesten, deling dem i noen timer eller en begrensning på hvor mye, hvis ingen grensene kan negativt påvirke kontinuiteten og stabiliteten i Portal. Konsekvensene av hendelser som følge av tekniske avbrudd eller midlertidig begrensning av funksjon av portalen, skal Serviceleverandøren ikke være ansvarlig.

 

§ 9.

INFORMASJON som tjenesteleverandør

 

 1. Leverandøren skal bare være ansvarlig for levering av tjenesten muligheten for å bruke portalen, sammen med tilhørende infrastruktur.

 2. Bruker aksepterer at rollen som tjenesteleverandør er begrenset bare til publikasjoner oversatt til norske CVene til potensielle ansatte.

 3. Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for nøyaktighet, pålitelighet og nøyaktighet av informasjon inneholdt i informasjonen i din CV.

 4. Særlig skal Tjenesteyteren ikke være ansvarlig overfor brukere for skader som skyldes handlinger eller unnlatelser fra tredjeparter, inkludert:

a)       etablere kontakt eller avtaler, forhandlinger, forhandlinger, møter eller fortrolighet med potensielle arbeidsgivere;

b)       i talen til svikt av en av partene;

c)        og gjorde det feil eller ikke-ytelsen av en i en tale ved potensiell arbeidsgiver;

d)       sprzecznoś av innhold levert av tjenesten av den virkelige tilstanden av ting;

e)       manglende evne til å utføre kontrakter;

f)         og ledet forhandlingene i ond tro.

 

§ 10.

KLAGER

 

 1. Hvis du mener at tjenestene ikke utføres av serviceleverandør eller er gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften, har han rett til å klage ved å sende en e-post til e-postadresse: info@pracaidealna.pl .

 2. Klagen bør inneholde navn og e-postbruker, en beskrivelse av de faktiske forhold og for ethvert krav eller krav under smerte av samtalen med tjenesteleverandøren for å fullføre kravet.

 3. Leverandøren skal vurdere klagen innen tretti (90) dager fra forkynnelsen av klagen. Ingen klage innen denne fristen betyr ikke klagen er akseptert av Service Provider.

 4. Informasjon om resultatet av Tjenesteleverandøren sender klageprosedyren til den angitte brukeren av ham i klagen e-post adresse.

 

§ 11.

PERSONVERN

 

 1. Tjenesteleverandøren gir hver bruker beskyttelse av personlige data som samles på nettstedet på en måte som er forenlig med lov om beskyttelse av personopplysninger av 29 august 1997. (Dz. U. 2002. No. 101, punkt. 926, med endringer.).

 2. Gi personopplysninger du er helt frivillig. Tjenesteyter forbeholder seg retten til å kontrollere dataene gitt av brukeren. Bestemmelse av visse tjenester kan være avhengig av tilførsel av visse personopplysninger av oppdragsgiver. Tjenesteleverandøren skal ikke være ansvarlig for eventuelle konsekvenser av feiltolkning av personopplysninger av klienten.

 3. Bruker akseptere disse vilkårene samtykker;

a)       prosessering, innsamling, registrering, lagring, klargjøring, deling og fjerning gitt sine personlige data av leverandøren i den utstrekning det er nødvendig for organiseringen av Portal og oppfyllelse tjenester til brukeren,

b)       prosessering, innsamling, registrering, lagring, klargjøring, deling og sletting av personopplysninger av tjenesteleverandøren markedsførings- og statistiske formål,

c)        overføring av personopplysninger samles til tredjestater, spesielt for å utføre tjenestene som tilbys av tjenesteleverandøren i teknisk (tjenesteleverandøren kan bruke servere i et tredje land)

d)       prosessering, innsamling, registrering, lagring, klargjøring, deling og slette dine personlige data for reklame, markedsundersøkelser og atferd og preferanser mottakere av bruk av denne informasjonen til å forbedre kvaliteten på tjenestene som tilbys av tjenesteleverandøren Portal,

e)       overføring av personopplysninger i Polen, særlig for å kunne utføre de tjenestene som tilbys av partnere og leverandører,

f)         overføring av personopplysninger til en annen medlemsstat, hovedsakelig Norge, for å utføre tjenestene.

 1. Du samtykker til innsamling, lagring og behandling av Tjenesten etter tekniske data og teknologi:

a)       Klientmaskinens IP-adresse,

b)       Mottakere geolocation data,

c)        kalt en nettadresse (URL)

d)       Internett-adressen som Kunden har gått på siden av portalen,

e)       hvilken nettleser som brukes av klienten bruker,

f)         annen informasjon som overføres gjennom http-protokollen.

 1. Du samtykker til lagring av Tjenesteyteren på hans datamaskin små tekniske filer (ie. Cookies) som er nødvendige for en forsvarlig saksbehandling av tjenesteleverandøren.

 2. Du samtykke til å motta kommunikasjon fra Leverandøren til den angitte e-postadressen til teknisk informasjon og andre data knyttet til driften av portalen.

 3. Du godtar å motta informasjon fra tjenesteleverandøren i henhold til Art. 10 ledd. 2 i lov av 18. juli 2002. På levering av elektroniske tjenester (Journal of Laws nr 144, pkt. 1204, med endringer.) Til den oppgitte e-post adresse el ektronicznej.

 4. Tjenesteleverandøren plikter å ta alle tekniske og organisatoriske tiltak for lyd beskytte din personlige informasjon.

 

§ 12.

COPYRIGHT

 

Opphavsretten til innholdet på nettstedet tilhører Service Provider. Copyright skal være beskyttet etter lov av 4. februar 1994. På opphavsrett og beslektede rettigheter (Dz. U. 1994., No. 24, pos. 83, med endringer).

 

§ 13.

TEKNISKE KRAV

 

 1. Å bruke portalen er nødvendig:

a)       tilgang til Internett;

b)       Nettleser godtar cookies, dvs. Microsoft Internet Explorer versjon ikke lavere enn 8.0 eller Mozilla Firefox versjon ikke lavere enn 3.0, Opera versjon ikke lavere enn 9,0, Google Chrome ji vers ikke mindre enn 6 og relaterte.;

c)        den kombinerte operasjon c Ooki og Javascript;

d)       c zynne og riktig konfigurert e-postkontoen din;

 1. Du er klar over at bruk av programvare for å blokkere innhold på internett (f.eks. AdBlock, Ghostery) og tilhørende kan føre til feil i Portal, inkludert fullstendig hindre deg fra å bruke den.

 

§ 14.

Endre reglene

 

 1. Forskriften gjelder fra 1.09.2015 r.

 2. Tjenesteyter forbeholder seg retten til å endre niniejs Zego regler til enhver tid, som vil bli annonsert på nettsiden til Portal.

 3. Brukere har muligheten til DMs samtykke til å delta i Portal henhold til vilkårene i den nye ordlyden i reglene innen 14 dager etter sin kunngjøring.